Sociale en culturele werken

Budget huidig werkingsjaar 2017-2018: € 50.000
Alle projecten worden door LIONS Club Antwerpen Haven zelf opgevolgd zodat we onze sponsorgelden, en uw bijdrage hieraan, correct en optimaal kunnen inzetten.

Pagina's