Sociale en culturele werken

Budget huidig werkingsjaar 2017-2018: € 50.000
Alle projecten worden door LIONS Club Antwerpen Haven zelf opgevolgd zodat we onze sponsorgelden, en uw bijdrage hieraan, correct en optimaal kunnen inzetten.

Rondpunt te Berchem

Informatie, advies en belangenbehartiging van verkeersslachtoffers. Gericht tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen. Ook sensibilisering bij het grote publiek.

De club steunt het project dit jaar met een camera en een stand voor preventie en informatie.

www.rondpunt.be

Zonnebos te Schilde

School voor Buitengewoon Onderwijs, kleuter en lager onderwijs, met (650) kinderen met attest Basisaanbod, type 2, type 4 en type 9 (autisme) en internaat van 2,5 tot 21/23 jaar.

De club steunt de school reeds meerdere jaren, dit jaar met de modernisering van een ganse kleuterklas.

www.zonnebos.be

LCH Leuven

Organisatie van ouders waarvan de kinderen de aandoening LCH hebben. De ondersteuning dient voor het verzamelen van data en informatie om aldus met deze databank meer informatie te hebben over deze ziekte en aldus deze zeldzame aandoening te kunnen bestrijden.
 
www.lch.be 

Pagina's