DAKANT: voedselbedeling aan kansarmen

Voedselbedeling in de locatie ‘zomerfabriek’ waarbij vrijwilligers elke zondag voedselpakketten uitdelen aan 300 à 400 daklozen en minderbedeelden, dit tijdens de wintermaanden (vanaf de derde zondag van oktober tot de laatste zondag van maart).

De club steunt het project als hoofdsponsor sinds de aanvang.

www.daklozenhulpantwerpen.be